بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

شب شعر دیدار ماه / محفل شب شعر دیدار ماه


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1نگین نورمحمدی تنظیمات عمومی
2حسین آجورلوتنظیمات عمومی
3مهدی روزبهانیتهران
4شهاب مهریتهران
5مهرداد مهرابیتهران
6فروزان حسینیهمدان
7سپیده ناصحیتهران
8نغمه خانیتهران