بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

جشنواره دف نوای رحمت / دروه نهم

شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1ارمیتا مصیبیاصفهان
2محمدامین محمدیگلستان
3محمد اسلامیاصفهان
4شایان آدینه زادهخراسان شمالي
5احسان آدینهقزوين
6عبدالحمید زنده بودیبوشهر
7ماهان فرخندهبوشهر
8ندا غلام آزادزنجان
9سیده افرا حسینیزنجان
10مهديه طاهريانبوشهر
11زهرا شکریزنجان
12فروز وافیاصفهان
13علی اصغر کرمیمازندران
14امیر رضا اسدیاصفهان
15علی صادقی ارشداصفهان
16سامی هوشیانی حسن زادهخوزستان
17محمود جمالی سيستان و بلوچستان
18مژده رحمنیكردستان
19حسام الدین درانیسيستان و بلوچستان
20محمد قهرمان نژادآذربايجان غربي
21Omid Karimiكردستان
22سمیرا ارجمندی نیکخراسان رضوي
23نرگس قربانیمازندران
24مریم شاهسوناصفهان
25بهار عابسیاصفهان
26نگین سادات حسینیيزد
27دانیال مسعودیتهران
28شیوا هوشمند جنیدآباذتهران
29فاطمه محمدخانیزنجان
30آتنا اکبرزاده آغوییخراسان رضوي
31نرگس ربانی نیااصفهان
32کاویان حاجی رستمیكردستان
33اسرا شوشتری نژادكردستان
34مهران حسین خانیبوشهر
35عاطفه راحماصفهان
36سعید فرزانگانكردستان
37صبا محمدیمركزي
38سیران ادیب فركردستان
39علی تولایی شیرازفارس
40فاطمه حاجی نجفی تهران
41یسنا بختیاریبوشهر
42عباس یزدانی داغیانبوشهر
43ملیکا کریمیاصفهان
44حمیرا ابراهیمیمركزي
45زهرا فرحانی احمدیاصفهان
46نوید توکلی لنجانیاصفهان
47نگار فتحی باغبادرانیاصفهان
48پیام خدایاریكردستان
49نیاز نبی زادهقم
50امیرمحمد اسمعیلیتهران
51آریا یادگاریاردبيل
52بهزاد محمد پورفارس
53مینا قربان نژادگلستان
54یگانه دیداریتهران
55مبین حسینیكردستان
56علی صیادپورمازندران
57محسن واهباصفهان
58شادی شهبازیخوزستان
59امیر محمد نیک منشاصفهان
60مهتاب کرامتیخراسان رضوي
61نسرین اسدیآذربايجان غربي
62صهیب خسرویآذربايجان غربي
63آیدا رستمیاصفهان
64سینا ابراهیم نژاد گرجیمازندران
65زهرا رضاییاصفهان
66محمدحسن مختارآبادیكرمان
67مهدی حمزهاصفهان
68سپیده محمودنیازنجان
69محمد رضا نامدارپوراصفهان
70کاوان زندسلیمیكردستان
71دیاکو آرام بنیادكردستان
72محسن صالحیمركزي
73شعبان فرج پورمازندران
74سید منصور خزان زادهيزد
75وحیده نقیبیآذربايجان شرقي
76عبدالسلام داوردانآذربايجان غربي
77کیارش عراقیه فراهانیمركزي
78پرنیان سلیمانیاصفهان
79زیبا مروی اصفهانیتهران
80محمد مرادیكردستان
81عرفان مرادیكردستان
82ریحانه نجارزاده تربتیخراسان رضوي
83محمدامیر عزیزیتهران
84آران حسن زادهكردستان
85مائده محمدیمركزي
86سپهر پرویزیآذربايجان شرقي
87کیوان ناصحی فرزنجان
88ساغر حیدریاصفهان
89امیرمهدی جیریائی شراهیمركزي
90محسن پرنوناصفهان
91زهرا کریمیمازندران
92پردیس فرهمندصابربوشهر
93محمد بنگین پورآذربايجان غربي
94ستايش ايلياتالبرز
95بهار دهستانیمركزي
96الیسا قدسیاصفهان
97امیرحسین منشادی نژادكرمان
98عماد دل آرامی فرسيستان و بلوچستان
99مبینا کفاشاصفهان
100میلاد کاظمیآذربايجان شرقي
101نوید آقاییمركزي
102رضا دزائی پورمازندران
103مهتا رسولیآذربايجان شرقي
104پیمان برومند مطلقاصفهان
105سهیل حسنی سعدیكرمان
106فاطمه عسگریمركزي
107حدیثه طائفیمركزي
108تبسم حقیقیمركزي
109عاطفه هاشم زاده خراسان رضوي
110نسرین برهانیاصفهان
111سیده گلرخ سیدیخراسان رضوي
112پویا رحمنیكردستان
113محسن محمودیهاصفهان
114پریزاد بختیاریهمدان
115سروش فتحیآذربايجان غربي
116هیمن حسینیكردستان
117وحید نظیری ایلخچیآذربايجان شرقي
118آرمین رستگاریكردستان
119محمد محرمیالبرز
120توفیق فقیه زادهآذربايجان غربي
121پریناز کریمی چهارمحال بختياري
122شکیبا استخریفارس
123درسا حاج شیرمحمدی مركزي
124نرجس رضائیفارس
125زهرا صدرممتازالبرز
126بهشاد صفاییاصفهان
127آراز شیخیكردستان
128مبینا اسماعیل زاده گانخراسان رضوي
129پرنیان محمدیمركزي
130امیر رضا بیاتزنجان
131سعید مهدی پور قزوين
132شهرزاد نجاتیهمدان
133زهرا رضایت مند اصفهان