بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1قاسم اردکانیيزد
2امیرحسین پدرامتهران
3کمیل رضوان‌خواه تهران
4زینب گورگانیالبرز
5الهه بقالاردبيل
6پیمان عوض پورخراسان رضوي
7آتوسا رزمجوییفارس
8سیروس جمشیدیفارس
9نوید کلانکیتهران
10شیما فرجاماردبيل
11منیره هاشمیخراسان رضوي
12علی رضا محمد علی بیگیقم
13مهراب اکبری شهپرقم
14مصطفی جعفری خوزانیاصفهان
15الناز بابایی مرادهمدان
16امیرمحمد کوزه گرانتهران
17وحید رضاییفارس
18محمدعلی گودینیآذربايجان شرقي
19فاطمه سلیمان ‍‍‍بورقم
20فاطمه اکبری پویانیالبرز
21شیما زنگنهخوزستان
22حمید نورشمسیتهران
23علی اکبر سراوانیسيستان و بلوچستان
24حشمت اله قلی پورتهران
25محمدعلی انصاریتهران
26زینب رحمانیخوزستان
27سید سلمان علوی گنابادیقم
28راضیه روحیاصفهان
29سعید کنف چیانتهران
30عابدین زارعفارس
31سمانه ایوبیگلستان
32امیرحسین رفیعیيزد
33محمد رضا زاده رودگلیآذربايجان شرقي
34سپیده نعمتیتهران
35فرهاد گلستانهسيستان و بلوچستان
36احسان غدیریخراسان رضوي
37امیر کیوان شعبانیتهران
38معصومه رضائیالبرز
39حسین عبدیگلستان
40میلاد صادق نژاد کلشتریگيلان
41یاسمن سادات شریفیمركزي
42عزیزالله محمد‍‍‍پورمازندران
43فاطمه جعفریسمنان
44علیرضا نوروزی خراسانیگلستان
45علی مویدیقم
46ونوس جامي پور تهران
47محمد هادی چرخکانتهران
48سپیده ناصحیتهران
49نغمه خانیتهران