بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

سرود رود چهل ساله / دوره اول


شرکت کنندگان دوره

ردیفنام و نام خانوادگیاستان
1حسین قادری نیاتهران
2مجید نصریخراسان جنوبي
3یوسف یونسیمازندران
4علی اکبر فلاحیخوزستان
5زهرا شفیعی سرتشنیزیچهارمحال بختياري
6امین زینعلیاصفهان
7الهه جمالیخراسان رضوي
8مجتبی خاکسار تهران
9محمد مهدی آشتیانی تهران
10سیدعلی صیدالبرز
11سجاد کشاورزالبرز
12پیمان سپهوندلرستان
13مرتضی فلاحمازندران
14محمد حسین مهدی زادهخراسان رضوي
15داود برجلوتهران
16مصطفی طالبیخراسان رضوي
17محمدرضا قلیزادهتهران
18ایمان عباس زاده افشاركرمان
19رضا نجمسمنان
20امید تیموریاصفهان
21علیرضا (یوسف) بهشتیتهران
22احمد کوشانبوشهر
23مجتبي عرض پیما ( حجازی )قم
24مجتبی یدالهیكرمان