بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگییزدان بابایی

استانكرمانشاه

تاریخ عضویت1391/07/10

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
2جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
3جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
4جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
5جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
6جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
7جشنواره شعر انقلاب / دوره دوم1391/07/10
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/24 - 6:23 ب.ظ