بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیامیرحسین پدرام

استانتهران

تاریخ عضویت1398/07/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/16 - 9:02 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/12 - 11:35 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/12 - 11:35 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/12 - 11:49 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/13 - 12:06 ق.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/13 - 12:07 ق.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/15 - 5:49 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/15 - 5:54 ب.ظ
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/25 - 1:55 ق.ظ