بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسعيد تاج محمدي كندري

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1391/03/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 11:52 ق.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 1:06 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 1:16 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 1:21 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 1:29 ب.ظ
6مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 4:49 ب.ظ
7مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 4:51 ب.ظ
8مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 4:54 ب.ظ
9مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 4:58 ب.ظ
10مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 5:03 ب.ظ