بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلیرضا نوروزی خراسانی

استانگلستان

تاریخ عضویت1391/05/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/13 - 5:30 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/13 - 5:34 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/13 - 5:35 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/07/15 - 10:45 ب.ظ