بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمدمهدی هرمزی

استانگيلان

تاریخ عضویت1398/09/09

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 7:19 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 7:22 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 7:32 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 7:36 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 7:38 ب.ظ