بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهدی فتحی

استانمازندران

تاریخ عضویت1393/03/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 10:40 ق.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 11:07 ق.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 11:14 ق.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 11:23 ق.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 11:27 ق.ظ