بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیاحسان رئیسی مهرآبادی

استانيزد

تاریخ عضویت1398/09/10

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 5:04 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 5:05 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 5:07 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 5:09 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/10 - 5:12 ب.ظ