بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهراب اکبری شهپر

استانقم

تاریخ عضویت1396/09/18

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/21
2جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/21
3جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/21
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/02 - 7:00 ب.ظ