بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسید رضا هاشمی رزق آباد

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1398/07/04

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/04 - 1:04 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/04 - 1:05 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/04 - 2:05 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/04 - 2:06 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/04 - 2:10 ب.ظ