بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعلی حیدری

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1399/03/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/15 - 11:33 ق.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/15 - 11:34 ق.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/15 - 11:36 ق.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/15 - 11:48 ق.ظ