بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیزهرا اسلامی

استاناردبيل

تاریخ عضویت1399/08/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 1:12 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 3:07 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 3:18 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 3:47 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 9:30 ب.ظ