بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمهرداد قاطعی کلاشمی

استانگيلان

تاریخ عضویت1398/11/21

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/21 - 8:27 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/21 - 8:49 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/21 - 8:54 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/21 - 8:55 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/21 - 8:58 ب.ظ