بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسعیده رنجی ساربانقلی

استانآذربايجان شرقي

تاریخ عضویت1398/09/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/13 - 11:14 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/13 - 11:30 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/13 - 11:35 ق.ظ