بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسیدعلی حسینی جوبه

استانتهران

تاریخ عضویت1398/08/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 11:10 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 11:39 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 12:05 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 12:18 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/24 - 12:25 ب.ظ