بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگینیلوفر مالک

استانتهران

تاریخ عضویت1394/07/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره هشتم1394/07/30
2جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/01
3جشنواره طنز سوره / دوره نهم1395/08/01
4جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/01
5جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/17
6جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/21
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/19 - 7:57 ب.ظ