بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیشکیبا معظمی

استانتهران

تاریخ عضویت1398/08/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/27 - 9:39 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/27 - 9:42 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/27 - 10:14 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/27 - 10:15 ق.ظ