بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیامین کیانی

استانلرستان

تاریخ عضویت1394/08/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره پنجم1394/08/24
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/25
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/24 - 10:47 ب.ظ
6جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/25 - 7:54 ب.ظ
7جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/28 - 1:14 ب.ظ
8مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 3:08 ب.ظ
9مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/22 - 3:09 ب.ظ