بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیآتنا علایی

استاناردبيل

تاریخ عضویت1397/05/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/29
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/29
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/29
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/29
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/29
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/29
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/29
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/05/29
9مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/23 - 10:51 ب.ظ
10مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/23 - 10:54 ب.ظ
11مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/25 - 9:32 ب.ظ
12مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/25 - 9:34 ب.ظ
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/25 - 9:35 ب.ظ
14پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/26 - 4:25 ب.ظ
15پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/26 - 4:28 ب.ظ
16پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/26 - 4:30 ب.ظ
17پویش ادبی کاروان آفتاب / دوره اول1399/07/26 - 4:32 ب.ظ