بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمدمهدی امیری

استانزنجان

تاریخ عضویت1392/11/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/14 - 4:37 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/09 - 3:45 ب.ظ