بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیایرج صالحی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1399/03/11

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/13 - 11:50 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/13 - 11:55 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/13 - 11:57 ب.ظ