بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعلی عالینژاد

استانخوزستان

تاریخ عضویت1398/08/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/13 - 4:28 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/13 - 4:40 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/13 - 4:43 ب.ظ