بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیاسماعیل پلویی

استانتهران

تاریخ عضویت1399/03/28

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/28 - 9:31 ق.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/28 - 9:37 ق.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/28 - 9:40 ق.ظ
4ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/28 - 9:43 ق.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/28 - 9:46 ق.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/03/28 - 9:55 ق.ظ