بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمدمعین پوریلان

استانقم

تاریخ عضویت1397/07/08

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/08
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/08
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/08
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/08
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره شانزدهم1397/07/08
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/10 - 10:06 ب.ظ
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/11 - 3:46 ب.ظ
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/11 - 3:53 ب.ظ
9مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/11 - 3:55 ب.ظ
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/11 - 3:56 ب.ظ