بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیعفت خادمی

استانخراسان رضوي

تاریخ عضویت1395/08/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
2جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
3جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
4جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/30
5جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
6جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
7جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
8جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
9جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
10جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/02
11جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 8:40 ق.ظ
12جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 8:44 ق.ظ
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 8:45 ق.ظ
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 8:47 ق.ظ
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/27 - 8:49 ق.ظ