بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیرقیه عزیزی

استانزنجان

تاریخ عضویت1399/07/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/19 - 6:45 ب.ظ
2ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 9:51 ب.ظ
3ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/30 - 9:53 ب.ظ