بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمائده سادات طباطبائیان

استاناصفهان

تاریخ عضویت1399/11/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری 1399/11/30 - 7:01 ب.ظ
2فراخوان حوزه هنری دیجیتال / دعوت از فعالان فرهنگی و هنری 1399/11/30 - 7:02 ب.ظ
3جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن / نخستین1399/11/30 - 7:12 ب.ظ