بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیبهنام کشاورز

استانكهكيلويه و بويراحمد

تاریخ عضویت1393/03/13

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره چهارم1393/03/20
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره سیزدهم1393/11/26
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/05
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/05
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/05
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/05
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/05
8مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره چهاردهم1394/12/05
9جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/05
10مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/02/24
11مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/02/24
12مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره پانزدهم1396/02/24
13جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/29
14جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/29
15جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/29
16جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/09/29
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/09 - 1:15 ب.ظ