بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیبهمن زنگنه

استانهمدان

تاریخ عضویت1392/04/12

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر انقلاب / دوره سوم1392/04/12
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/10 - 5:29 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/10 - 5:30 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/15 - 2:23 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/10/15 - 2:25 ب.ظ
6مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 3:44 ب.ظ