بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیسیروس جمشیدی

استانفارس

تاریخ عضویت1396/10/24

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/10/24
2جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/10/24
3جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/10/24
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/09 - 12:19 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/09/09 - 12:23 ب.ظ