بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیقاسم بای

استانگلستان

تاریخ عضویت1399/07/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 3:30 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 3:33 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 3:35 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 3:37 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 3:39 ب.ظ