بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیکوشا بهایی پور

استانتهران

تاریخ عضویت1398/09/10

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/10 - 1:24 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/20 - 2:15 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/20 - 2:16 ب.ظ
4جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/20 - 2:17 ب.ظ
5جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1399/02/20 - 2:19 ب.ظ