بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیخورشید پورمحمدی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1398/11/23

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/23 - 6:02 ب.ظ
2جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/23 - 6:04 ب.ظ
3جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/23 - 6:06 ب.ظ