بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیزینب خزایی پول

استانمازندران

تاریخ عضویت1398/06/16

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/16 - 6:37 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/16 - 6:41 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/16 - 6:44 ب.ظ
4 شب شعر عاشورایی اقوام و عشایر / دوره نهم1398/06/16 - 6:55 ب.ظ
5 شب شعر عاشورایی اقوام و عشایر / دوره نهم1398/06/16 - 6:56 ب.ظ
6سوگواره هنر عاشورایی / دوره دوازدهم1398/06/30 - 5:37 ب.ظ