بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیابراهیم قبله آرباطان

استانآذربايجان شرقي

تاریخ عضویت1391/03/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/05/10
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/05/10
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/05/10
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/05/10
8جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/07/06
9جشنواره شعر انقلاب / دوره ششم1395/08/15
10جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/01
11جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/01
12جشنواره شعر انقلاب / دوره هفتم1396/10/01
13جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
14جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
15جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/11/21
16جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/16 - 9:27 ق.ظ
17جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/16 - 9:33 ق.ظ
18جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/16 - 9:35 ق.ظ