بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمهدی پورکمالی

استانهرمزگان

تاریخ عضویت1398/06/26

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/26 - 11:15 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/26 - 11:16 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/26 - 11:17 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/26 - 11:17 ق.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/06/26 - 11:25 ق.ظ