بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیفاطمه غلامی

استانيزد

تاریخ عضویت1399/07/29

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 11:08 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 11:17 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 11:24 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/29 - 11:26 ب.ظ
5ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 11:35 ب.ظ
6ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 11:37 ب.ظ
7ترانه و تصنیف / نخستین دوره1399/07/29 - 11:40 ب.ظ