بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعلی بابائی

استاناصفهان

تاریخ عضویت1399/07/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 2:30 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 2:32 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/20 - 2:34 ب.ظ
4یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/09/06 - 1:35 ب.ظ
5یادواره سرداران مقاومت / نخستین1399/09/06 - 1:37 ب.ظ