بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمروارید آقابالازاده سوسری

استانگيلان

تاریخ عضویت1398/09/08

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 11:50 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 11:55 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 11:58 ق.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 12:12 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/09/09 - 12:14 ب.ظ