بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحنا امیری

استانكرمانشاه

تاریخ عضویت1398/08/17

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 1:40 ب.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 1:45 ب.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 1:48 ب.ظ
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 2:00 ب.ظ
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/17 - 2:11 ب.ظ