بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیمحمد شهبازی

استانكردستان

تاریخ عضویت1400/06/20

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 11:50 ب.ظ
2سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/20 - 11:58 ب.ظ
3سوگواره هنر عاشورایی / دوره سیزدهم1400/06/21 - 12:02 ق.ظ