بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیندبه محمدی

استانگلستان

تاریخ عضویت1391/07/25

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/25
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/25
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/25
4کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/25
5کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/25
6کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/25
7کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/25
8کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1391/07/25
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/26 - 4:41 ب.ظ