بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیسید حمزه طاهری هریکنده ای

استانهرمزگان

تاریخ عضویت1398/07/01

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/01 - 9:30 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/01 - 9:34 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/07/01 - 9:35 ق.ظ