بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیگلناز عبدی

استانگلستان

تاریخ عضویت1399/07/30

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:36 ب.ظ
2مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:38 ب.ظ
3مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:40 ب.ظ
4مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:42 ب.ظ
5مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/07/30 - 2:43 ب.ظ