بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیعادل حیدری

استانچهارمحال بختياري

تاریخ عضویت1391/03/26

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
2کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
3کنگره شعر آئینی شفق / دوره نخست1348/10/11
4جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/10
5مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/01/10
6مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/01/10
7مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دوازدهم1393/01/10
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/22
9جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/22
10جشنواره شعر و داستان انقلاب / یازدهمین دوره1397/10/22
11مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:22 ق.ظ
12مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:29 ق.ظ
13مهرواره شعر وحدت / نخستین دوره1399/08/01 - 8:31 ق.ظ