بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

نام و نام خانوادگیحدیثه آقارضایی

استانمركزي

تاریخ عضویت1391/03/14

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره دهم1348/10/11
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/16
4مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره یازدهم1392/03/16
5جشنواره ی ادبی شاهد / دوره نخست1393/01/17
6جشنواره داستان انقلاب / دوره نهم1395/08/25
7جشنواره داستان انقلاب / دوره دهم1396/11/21
8جشنواره شعر و داستان انقلاب / دوره دوازدهم1398/11/26 - 1:19 ب.ظ