بازدید کننده محترم ، عملیات ثبت اثر شما در حال انجام میباشد ، ممکن است به دلیل حجم فایل شما کمی ارسال فایلها زمان بگیرد لطفا تا دریافت کد پیگیری صبر نمایید.

Ar En

نام و نام خانوادگیمحمد کمالی خسروی

استانتهران

تاریخ عضویت1398/07/17

ردیفجشنواره های شرکت کردهتاریخ ثبت
1مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 9:46 ق.ظ
2مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 10:15 ق.ظ
3مهرواره شعر و داستان جوان سوره / دوره هفدهم1398/08/04 - 10:23 ق.ظ